Algemene voorwaarden


Neem voordat je start de onderstaande (actie)voorwaarden goed door. Een ieder die gebruik maakt van kominactie.mlds.nl  - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden:

Actie voorwaarden

 1. Ik ga actie voeren ten bate van de Maag Lever Darm Stichting en ik houd bij de organisatie van mijn actie of evenement rekening met de doelstellingen van de Maag Lever Darm Stichting
 2. Ik geef alles wat ik verdien met deze actie aan de Maag Lever Darm Stichting en ben transparant over eventueel gemaakte kosten.
 3. Ik gebruik het officiële actievignet ‘Een actie voor de Maag Lever Darm Stichting’ in mijn communicatiemiddelen tot het einde van mijn actie en ik verander dat niet. Ik maak geen gebruik van het logo van de Maag Lever Darm Stichting in mijn uitingen. In de naam van mijn actie of evenement wordt de Maag Lever Darm Stichting niet gebruikt.
 4. Alle publicaties waarin de Maag Lever Darm Stichting wordt genoemd of waar het officiële actievignet van de stichting op wordt gebruikt, dien ik ter goedkeuring aan de stichting voor te leggen door deze te mailen naar acties@mlds.nl
 5. Zodra ik mijn actie heb voltooid stort ik de opbrengst op mijn actiepagina via het platform of maak ik de opbrengst per omgaande over op rekeningnummer  NL70 INGB 0000 0027 37.
 6. Ik organiseer de activiteit zelf en voor eigen risico. Ik ben eindverantwoordelijk. Ik communiceer transparant over de actie naar de Maag Lever Darm Stichting toe, maar ook richting potentiële sponsoren, deelnemers en andere betrokkenen. Ik maak duidelijk dat de actie in eigen beheer vóór de Maag Lever Darm Stichting wordt georganiseerd en niet dóór of mét de Maag Lever Darm Stichting wordt georganiseerd. 


  Overige bepalingen

 7. Let op dat je ons actieteam tijdig inlicht als er op enige manier pers betrokken wordt bij je actie.
 8. Er zijn een aantal bedrijven waar de Maag Lever Darm Stichting om uiteenlopende redenen liever niet mee samenwerkt of waar geen directe relatie mag mee worden gelegd in de samenwerking of sponsoring van de actie of het evenement. Het gaat om de seksindustrie, de alcoholindustrie, de wapenindustrie, de tabaksindustrie, uitbuiting van kinderen en vrouwen, en extreme politieke bewegingen en vormen van discriminatie. Informeer bij twijfel bij ons actieteam (acties@mlds.nl)
 9. Door het organiseren van een actie vóór de Maag Lever Darm Stichting neem je de verplichting op je om geen schade toe te brengen aan de goede naam, het imago en de reputatie van de Maag Lever Darm Stichting. Daarbij moet je gedurende de looptijd van je actie de Maag Lever Darm Stichting zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van iedere omstandigheid die een ongunstig effect kan hebben op de goede naam, het imago en de reputatie van de Maag Lever Darm Stichting.  
 10. De Maag Lever Darm Stichting behoudt zich het recht een actie of evenement van haar platform/website te verwijderen indien zij dat nodig acht.

Algemene voorwaarden

Deze website van de Maag Lever Darm Stichting is gemaakt met Kentaa. Kentaa is een product van Kentaa B.V.  Een ieder die gebruik maakt van kominactie.mlds.nl (mlds.kentaa.nl) - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen. Kentaa spant zich in om defecten in de dienstverlening zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor de dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken. Kentaa geeft geen garanties met betrekking tot de dienstverlening en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Kentaa en de Maag Lever Darm Stichting zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging van uw gegevens, uw apparatuur of programma’s.

Auteursrecht

Kentaa spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij de Maag Lever Darm Stichting dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.
De Maag Lever Darm Stichting behoud zich het recht om alle door de actievoerder en/of gebruiker van de website op de site geplaatste afbeeldingen en content rechtenvrij te gebruiken voor eigen publicatiedoeleinden.

Transactiekosten

Over transacties worden door Kentaa en Buckaroo transactiekosten berekend. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

Persoonlijke gegevens

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website zal Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen conform het privacy statement. De Maag Lever Darm Stichting krijgt volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden verder niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven. Wanneer u de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden gegevens vastgelegd. De Maag Lever Darm Stichting en Kentaa kunnen deze informatie gebruiken om u te informeren over projecten en producten, denk aan nieuwsbrieven of activiteiten rond de campagne- en actiepagina’s. Wanneer u berichten niet op prijs stelt kunt u de inschrijving opzeggen.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistiekgegevens over Kentaa. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens een bezoek aan deze site geen cookies ontvangt.

Verwijderen van content

Kentaa en de Maag Lever Darm Stichting behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst (deels) te verwijderen.